Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

5 superenkle tips til hvordan din bedrift kan bli grønnere

Publisert 1.02.2021

GettyImages-1211577048-1-1Å styre bedriften i en mer bærekraftig retning er enklere enn du tror. Vi spurte Regnskogfondet om fem miljøvennlige tiltak som gjør verden til et litt bedre - og grønnere - sted.

– Hvert år hugges det regnskog som gir klimagasser tilsvarende utslipp fra alle verdens biler, forteller seniorrådgiver i Regnskogfondet Anders Bolstad.
– Bevaring av regnskog er et av de viktigste miljøtiltakene som kan gjøres på vår klode.

Som bedrift kan du bidra til å bevare regnskog gjennom strømavtalen din. Ved å velge strømavtalen Grønt Valg fra Hafslund Strøm Bedrift, garanteres du at den samme mengde strøm som forbrukes av bedriften din, kommer fra fornybare energikilder som solenergi, vindkraft, vannkraft og bioenergi.

Men et bærekraftig strømvalg er bare én av flere enkle ting du og bedriften kan gjøre for å skåne planeten:

1 - Unngå palmeolje – og ikke bare i lunsjen

Produksjon av palmeolje har lenge vært - og forblir - en av de største truslene mot verdens gjenværende regnskog. Men hvordan redusere bruk av palmeolje?

– De fleste forbinder palmeolje med matvarer, men oljen finnes også i langt flere produkter og varekategorier. Sett derfor krav til underleverandører om at det ikke skal være palmeolje i varer man kjøper inn til bedriften, sier han.

I tilfeller hvor dette ikke er mulig, anbefaler Regnskogfondet å kjøpe sporbar palmeolje. Først når man vet hvilke plantasjer oljen kommer fra vil man være sikker på at produktet ikke har bidratt til å ødelegge regnskog.

2 - Gå for grønn strøm

Det finne flere enkle og effektive løsninger for å redusere strømforbruket. Utover å slukke lysene når man går for dagen, kan man endre til Eco-vennlige pærer eller bevegelsessensor i områder som ikke er konstant i bruk, for eksempel på kjøkken og toaletter.

Kutting av varme om kvelden har betydelig påvirkning på strømforbruket over tid. Her kan det også være lurt å investere i en løsning som har tidsinnstillinger, eller som kan styres fra mobilen.

– Vær bevisst på disse faktorene i den daglige driften, sier Bolstad. - Her kan det spares både penger og miljø!

Videre anbefaler Regnskogfondet å velge strømavtalen Grønt Valg. Denne avtalen garanterer at det blir produsert fornybar strøm tilsvarende det bedriften forbruker. Videre får man en time gratis ENØK-rådgivning (energiøkonomisering) hvert år.

– I tillegg bidrar man til bevaring av regnskog, som er et meget effektivt miljøtiltak sier Bolstad.

3 - Kutt papirbruken

En stor del av regnskogstømmeret som brukes i papir- og papirmasseproduksjon er ulovlig hogget, eller hogget på en ikke bærekraftig måte. Den globale etterspørselen etter tømmer vil trolig tredobles innen 2050, noe som vil øke presset på regnskogen ytterligere.

– Trenger man virkelig å printe ut all dokumentasjon til møter og rapportskriving i 2018?, spør Bolstad. - Om en fysisk kopi er nødvendig, sørg for å kjøp inn svanemerket eller EU Ecolabel sertifisert, resirkulert kopipapir.

4 - Si nei til tropisk tømmer

Den nådeløse jakten etter tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogen i dag, og store mengder sårbare tresorter ender opp i norske butikker. Men hvilke treslag er egentlig tropiske?

– Dette er ikke alltid lett å vite, sier Bolstad, så spør alltid etter hvilket materiale produktet er laget av dersom bedriften skal gå til innkjøp av varer som består av eller inneholder trevirke.

5 - Innfør kjøttfri dag i lunsjen

Visste du at kjøttindustrien i Amazonas står for mellom 61 og 75 prosent av regnskog-ødeleggelsen i landet? Ved å innføre en kjøttfri dag i uken kan bedrifter ta et lite steg både for bedre helse i bedriften, og også bevaring av regnskogen.

Særlig produksjonen av soyabasert for til fisk- og kjøttindustrien globalt er et stort problem, forklarer Bolstad.

– Soyaproduksjon er fremdeles koblet til avskoging i Amazonas, sier han.

– For som gis til norsk storfe og oppdrettsfisk inneholder soya. Derfor bør forbruket av kjøtt og oppdrettsfisk reduseres for å dempe etterspørselen etter soyabasert for.

Vil du bidra til å bevare regnskog gjennom bedriften? En bedrift bidrar i snitt til å bevare ett mål regnskog i året.
Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne